Koomisen Oopperan tarina

Mistä ja miksi Helsingin Koominen Ooppera syntyi

Toimiessani oopperan parissa kymmenen vuotta Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Englannissa ja pitkään Saksan oopperataloissa Berliinissä, Stuttgartissa ja Münchenissä tulin vakuuttuneeksi, että suomalaiset tarvitsevat piristysruiskeen ooppera-alalle. Opiskeluni Suomessa ja Saksassa vahvistivat ajatuksiani. Tarvitaan jotain vanhaa, vähän uutta ja erityisesti toivoa alan ammattilaisiksi aikoville. Pääsin kevättalvella 2016 mukaan erään yrittäjäryhmän toteuttamaan kehitysprojektiin, jonka kohteena oli musiikkiteatterialan liiketoiminta. Ryhmä teki laajan analyysin alasta ja laati sen pohjalta liiketoimintasuunnitelman oopperatalolle. Loppupäätelmä oli, että uudenlainen oopperatalo kannattaa ja tulee aloittaa Suomessa määrätyin reunaehdoin. Se lisää ja vahvistaa oopperan harrastuneisuutta ja tarjoaa työpaikkoja kulttuuripuolelle. Tästä viiden kuukauden projektista syntyi Helsingin Koominen Ooppera.

Helsingin Koominen Ooppera Oy on toimintatavoiltaan uusi suomalaisia kulttuuripalveluja tuottava yritys, joka käyttää mahdolliset voitot seuraavien vuosien tuotantojen kehittämiseen. Rahoitus toteutetaan yhtiön osakepääomalla, omilla investoinneilla, lipputuloilla, sponsoroinnilla ja alkuvaiheen tukirahoituksella. Tavoitteena on tarjota kaikille suomalaisille mahdollisuus nauttia korkeatasoisesta esittävästä taiteesta kohtuullisin kustannuksin. Ohjelmapolitiikkana on tuottaa tapahtumia, joita kaikki voivat kuunnella ja katsella ilman erityistä alan ammattiosaamista. Toiminnalla vahvistetaan suomalaisen kulttuurityön kehittymistä siten, että se vastaa tulevaisuuden tarpeita. Tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan hyödyntämällä uusimpia palveludesignkonsepteja. Helsingin Koominen Ooppera tuntee vastuunsa alan kehittämisestä taidollisesti, toiminnallisesti ja kannattavasti. Oopperatalo tulee tarjoamaan työpaikkoja kulttuurialan ammattilaisille. Me olemme aito kulttuurialan startup yritys, joka tarjoaa turvallisia ja aitoja työpaikkoja ja tuotantoprojekteja alan erilaisille osaajille ja toimijoille.

Koominen Ooppera hyödyntää kansainväliset suhteensa ja kontaktinsa, joiden avulla pyrkii avittamaan suomalaisia esittävän taiteen opiskelijoita ja ammattilaisia pääsemään kansainvälisille markkinoille. Tämä toteutetaan vientitapahtumilla ja suorilla verkostokontakteilla. Koominen Ooppera tekee yhteistyötä muiden kansainvälisten ooppera- ja musiikkiteatteritoimijoiden kanssa, tuomalla Suomeen uusimmat trendit maailmalta alan ammattilaisten ja opiskelijoiden omaksuttaviksi. Koominen Ooppera toteuttaa erilaisia osaamisen koulutus- ja kehittämistilaisuuksia sekä työpajoja, joiden kautta opitaan yhdessä uusimpia virtauksia ja siten kasvatetaan henkilökohtaista osaamista.

6.7.2016 Helsingin Koominen Ooppera Oy

Laura Åkerlund, oopperajohtaja, FM