Personal

Operachef, FM Laura Åkerlund

Regissör, FM, pianist Laura Åkerlund har i nästan tio år jobbat på operaföretag i fem länder. Åkerlund har jobbat bl.a. i Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Oper Stuttgart och Komische Oper Berlin, och flera andra operproduktionen i Ryssland, Tyskland, England, Sverige och Finland. Med sina internationel arbetslivserfarenhet importer Åkerlund en nya operahuskoncept till Finland, vem ska fokuserar på den totalitet verk och arbete den Regissören.

Helsingfors Komiska Operna verksamhet grundar sig på en ny europeisk operahuskocept, där betytande är internationel samarbete, networking och turnée. Det operahus satsar på det övergripande uttryck och sökar in höjar den finska operaregissören på en exportprodukt. Som en förebild för den Helsingfors Komiska Operna funkar den legendäre Komische Oper Berlin.

Mer information www.lauraakerlund.com
 

Chefskapellmästare Erkki Lasonpalo

Erkki Lasonpalos kapellmästarstudier började vid Jorma Panulas ungdomskapellmästarklass år 2007. Från och med år 2008 fortsatte studierna vid kapellmästarklassen vid Sibelius-Akademin med professor Leif Segerstam. Kapellmästardiplom avlade han våren 2012 med utmärkta vitsord.

Lasonpalo har efter sitt diplom gästat stadsorkestrarna i Åbo, Helsingfors, Vasa, Jyväskylä, Tapiola Sinfonietta, Lapplands och Mellersta Österbottens Kammarorkestrar, Karleby Opera, samt Finlands Nationalopera.

Lasonpalo har fungerat som konstnärlig ledare för Heinäveden Musiikkipäivät sedan 2014. Hösten 2016 började han sitt arbete som överkapellmästare för Kemi Stadsorkester och Helsingfors Komiska Opera.
 

Producent, FM Maiju Talvisto

Maiju Talvisto är producent på Helsingfors Komiska Opera sedan hösten 2016 och är utbildad på Helsingfors Universitet och Sibelius-Akademin.

Mer information https://fi.linkedin.com/in/maijutalvisto
 

Specielproduktioner, Juhani Helin